جدول قیمت و مقایسه

پلنهای اشتراکی آموزش مجازی و آنلاین پایه

 • پلن معلم ماهیانه
 • 95.000 تومان
 • 7 کاربرمتن تولتیپ
 • 5 گیگابایت فضای میزبانی
 • تعریف نامحدود کلاس
 • حذف و ویرایش کاربران
 • آزمون آنلاین
 • ارائه تکلیف
 •  
 • پلن استاد ماهانه
 • 250.000 تومان
 • 25 کاربرمتن تولتیپ
 • 20 گیگابایت فضای میزبانی
 • تعریف نامحدود کلاس
 • حذف و ویرایش کاربران
 • آزمون آنلاین
 • ارائه تکلیف
 •  
 • مدارس کوچک ماهیانه
 • 990.000 تومان
 • 100 کاربرمتن تولتیپ
 • 20 گیگابایت فضای میزبانی
 • تعریف نامحدود کلاس
 • حذف و ویرایش کاربران
 • آزمون آنلاین
 • ارائه تکلیف
 •  

پلنهای اشتراکی آموزش مجازی و آنلاین پیشرفته

 • پلن مدارس متوسط ماهیانه
 • 1.800.000 تومان
 • 200 کاربرمتن تولتیپ
 • 50 گیگابایت فضای میزبانی
 • تعریف نامحدود کلاس
 • حذف و ویرایش کاربران
 • آزمون آنلاین
 • ارائه تکلیف
 •  
 • پلن مدارس بزرگ ماهانه
 • 3.400.000 تومان
 • 500کاربرمتن تولتیپ
 • 100 گیگابایت فضای میزبانی
 • تعریف نامحدود کلاس
 • حذف و ویرایش کاربران
 • آزمون آنلاین
 • ارائه تکلیف
 •  
 • پلن مجتمع آموزشی ماهیانه
 • 6.200.000 تومان
 • 1000 کاربرمتن تولتیپ
 • 200 گیگابایت فضای میزبانی
 • تعریف نامحدود کلاس
 • حذف و ویرایش کاربران
 • آزمون آنلاین
 • ارائه تکلیف
 •  

در صورت تمایل به استفاده از سرویسهای اختصاصی با ما تماس بگیرید. 66860387 - 021

  سبد خرید